Procedure

Er zijn op dit moment GEEN certificaten van aandelen meer beschikbaar! Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven hoeveel Certificaten van Aandelen zijn gewenst. De toewijzing van de Certificaten van Aandelen zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst door VDD Invest BV van een volledig ingevuld inschrijfformulier. VDD Invest BV behoudt zich echter het recht voor ontvangen inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren.

De inschrijfperiode start op 15 mei 2019 en de sluiting van de inschrijving is op 15 juli 2019. Op dit moment is het niet meer mogelijk om in te schrijven. VDD Invest B.V. behoudt zich het recht voor de inschrijfperiode eerder te sluiten of te verlengen.

Hieronder kunt u uw gegevens achter laten en aangeven in welke hoeveelheid certificaten (de minimale afname hoeveelheid is 5 certificaten) u interesse heeft;

Vul hier uw gegevens in

Dit formulier is op dit moment niet beschikbaar


Sluiting aanmelden – 15 Juli 2019
VDD Invest BV zal zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving schriftelijk mededeling doen aan alle inschrijvers over het aantal en de nummers van de toegewezen Certificaten van Aandelen. Uiterlijk binnen 30 dagen na sluiting van de Inschrijfperiode zal de uitgifte van Certificaten van Aandelen plaatsvinden. Certificaathouders zullen worden ingeschreven in het register van Certificaathouders dat wordt bijgehouden door de Stichting.