Hoe werkt het?

Structuur & certificaat van aandelen

VDD Invest BV geeft maximaal 480 Certificaten van Aandelen uit van € 5.000,- nominaal per certificaat dus een maximale plaatsing van € 2.400.000,-. Op dit moment zijn er 160 certificaten beschikbaar van de 480 certificaten van aandelen.

Het door u als investeerder gestorte bedrag zal door VDD Invest BV worden gebruikt voor de verwerving van alle cumulatief preferente aandelen in VDD IQware B.V. Dat komt overeen met maximaal 17,5% van het totaal geplaatst aandelenkapitaal in VDD IQware BV.

Certificaten van aandelen
U neemt deel in het aandelenkapitaal van VDD Invest B.V. door verwerving van certificaten van aandelen. De certificaten van aandelen zijn uitgegeven zoals eerder aangegeven tegen de nominale waarde van € 5.000,- per certificaat. U bepaalt zelf op hoeveel certificaten u wilt inschrijven. De investering in VDD invest B.V. met certificaten van aandelen is een investering op langere termijn.

Verkoop van Certificaten
De Certificaten van Aandelen kunnen worden overgedragen na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de stichting. Er zal voor de Certicaten van Aandelen geen markt worden onderhouden. De stichting heeft geen verplichting om Certificaten van Aandelen (in) te kopen of te bemiddelen bij de verkoop daarvan.
Bekijk hier de video over de Certificaten van aandelen

Inschrijfprocedure *Inschrijving gesloten*

Er worden 160 Certificaten van Aandelen ad euro 5.000,= nominaal aangeboden. U kunt zelf aangegeven op het inschrijfformulier hoe hoeveel certificaten u wilt inschrijven. De toewijzing van de Certificaten van Aandelen zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst door VDD Invest B.V. en van een volledig ingevuld en (digitaal) ondertekend inschrijfformulier. VDD Invest B.V. behoudt zich echter het recht voor ontvangen inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren.

De inschrijfperiode start op 15 juni 2019 en de sluiting van de inschrijving is op 15 juli 2019. Er zijn maar een klein aantal certificaten beschikbaar dus zorg dat u zich snel inschrijft! VDD Invest B.V. behoudt zich het recht voor de inschrijfperiode eerder te sluiten of te verlengen met een maximale termijn van twee maanden. Klik hier om u direct te schrijven!

Wij zullen u zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijving een schriftelijke mededeling doen over het aantal en de nummers van de toegewezen Certificaten van Aandelen. Uiterlijk binnen twee maanden na sluiting van de inschrijfperiode zal de uitgifte van Certificaten van Aandelen plaatsvinden, hierover wordt u op de hoogte gebracht! U zult als Certificaathouder worden ingeschreven in het register van Certificaathouders dat wordt bijgehouden door de Stichting.

Wie kan zich inschrijven?
Het aanbod van Certificaten van Aandelen is alleen gericht tot in Nederland woonachtige natuurlijke personen en in Nederland gevestigde rechtspersonen.

Rechten certificaathouders
U heeft als certificaathouder verschillende rechten. Het stemrecht op de door de Stichting gehouden gewone aandelen in VDD Invest B.V. wordt uitgeoefend door de Stichting. De Stichting heeft tegenover de investeerders de verplichting om het jaarlijks van VDD Invest B.V. te ontvangen dividend, onverwijld aan de houders van Certificaten van Aandelen uit te keren.

 

[su_button url=”https://vddinvest.com/memorandum-download/” target=”blank” style=”flat”]Download informatie memorandum[/su_button] [su_button url=”https://vddinvest.com/extra-informatie/download-vdd-invest-brochure/” target=”blank” style=”flat”]Download brochure[/su_button]

 

 

 

VDD Invest B.V.

VDD Invest B.V. investeert in het ontwikkelen van software, gebaseerd op artificial intelligence. U kunt nu met fors rendement investeren in een gedegen Nederlands bedrijf zoals VDD Invest B.V.. U neemt deel in het aandelenkapitaal door verwerving van Certificaten van aandelen. Benieuwd hoe dit werkt?
LEES VERDER
Jaarlijks 8% rendement sinds 2006 – Daarom heeft VDD invest B.V. als houder van de cumulatief prerente aandelen in VDD IQware B.V. voorrang op de jaarlijkse winst van VDD IQware B.V
LEES VERDER
Er worden 160 Certificaten van Aandelen nominaal aangeboden. U kunt op het Inschrijfformulier aangegeven op hoeveel Certificaten van Aandelen u wilt inschrijven. De toewijzing zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst door VDD Invest B.V. van een volledig ingevuld en (digitaal) ondertekend Inschrijfformulier. Inschrijven kan tot 15 Juli 2019
LEES VERDER – BEKIJK VIDEO

VDD INVEST B.V.

Investeren in VDD Invest is investeren in praktisch toepasbare Artificial Intelligence.

 

Privacywetgeving wordt een steeds belangrijker thema. VDD Invest B.V. investeert in het maken van software, gebaseerd op artificial intelligence, die instanties helpt te voldoen aan deze wetgeving.  Een ogenschijnlijk simpele toepassing is het zorgen dat alle identiteitsbewijzen bij een financiële dienstverlener of accountant dusdanig zijn bewerkt, dat alle privacygevoelige gegevens zijn vervaagd. Dit werk zou men mensenhanden jaren duren! Investeren in VDD Invest is investeren in praktisch toepasbare artificial intelligence. Bekijk de video

VDD Invest investeert in het maken van software, gebaseerd op Artificial Intelligence (AI)