Uw rendement

Als houder van de cumulatief prerente aandelen in VDD IQware B.V. heeft VDD Invest BV voorrang op de jaarlijkse winst van VDD IQware BV. Deze voorrang bedraagt op grond van de statuten 8% over het door de investeerders gestorte bedrag.

Bij een volledige plaatsing van alle 480 certificaten van aandelen in VDD Invest B.V. bedraagt de preferentie 8% over € 2.400.000,-.

Extra zekerheid voor u

Indien in enig boekjaar de winst van VDD IQware B.V. onvoldoende is om het dividend op de cumulatief preferente aandelen aan VDD Invest B.V. uit te keren, wordt deze dividendaanspraak voldaan uit de winst van de komende boekjaren. Als houder van de cumulatief preferente aandelen in VDD IQware B.V., heeft VDD Invest B.V. dus cumulatief voorrang op de jaarlijkse winst van VDD IQware B.V.. Dit biedt investeerders in VDD Invest B.V. dus extra zekerheid.

De omvang van de plaatsing van Certificaten van Aandelen is zodanig gestructureerd dat bij gelijk blijvende omstandigheden het jaarlijks cumulatief preferent dividend van 8% over maximaal € 2.400.000,- door VDD IQware BV kan worden voldaan.

 

[su_button url=”https://vddinvest.com/memorandum-download/” target=”blank” style=”flat”]Download informatie memorandum[/su_button] [su_button url=”https://vddinvest.com/extra-informatie/download-vdd-invest-brochure/” target=”blank” style=”flat”]Download brochure[/su_button]

 

 

VDD Invest B.V.

VDD Invest B.V. investeert in het ontwikkelen van software, gebaseerd op artificial intelligence. U kunt nu met fors rendement investeren in een gedegen Nederlands bedrijf zoals VDD Invest B.V.. U neemt deel in het aandelenkapitaal door verwerving van Certificaten van aandelen. Benieuwd hoe dit werkt?
LEES VERDER
Jaarlijks 8% rendement sinds 2006 – Daarom heeft VDD invest B.V. als houder van de cumulatief prerente aandelen in VDD IQware B.V. voorrang op de jaarlijkse winst van VDD IQware B.V.
LEES VERDER – BEKIJK VIDEO
Er worden 160 Certificaten van Aandelen nominaal aangeboden. Op het Inschrijfformulier kan worden aangegeven op hoeveel Certificaten van Aandelen wordt ingeschreven. De toewijzing zal plaatsvinden in volgorde van ontvangst door VDD Invest B.V. van een volledig ingevuld en (digitaal) ondertekend Inschrijfformulier.
LEES VERDER – BEKIJK VIDEO

VDD INVEST B.V.

Investeren in VDD Invest is investeren in praktisch toepasbare Artificial Intelligence.

 

Privacywetgeving wordt een steeds belangrijker thema. VDD Invest B.V. investeert in het maken van software, gebaseerd op artificial intelligence, die instanties helpt te voldoen aan deze wetgeving.  Een ogenschijnlijk simpele toepassing is het zorgen dat alle identiteitsbewijzen bij een financiële dienstverlener of accountant dusdanig zijn bewerkt, dat alle privacygevoelige gegevens zijn vervaagd. Dit werk zou men mensenhanden jaren duren! Investeren in VDD Invest is investeren in praktisch toepasbare artificial intelligence. Bekijk de video

VDD Invest investeert in het maken van software, gebaseerd op Artificial Intelligence (AI)