Wat kost het?

De certificaten van aandelen zijn uitgegeven tegen de nominale waarde van € 5.000,- per certificaat. VDD Invest BV geeft maximaal 480 Certificaten van Aandelen uit van € 5.000,- nominaal per certificaat. Derhalve een maximale plaatsing van € 2.400.000,-.

Het door de investeerders gestorte bedrag zal door VDD Invest BV worden gebruikt voor de verwerving van alle cumulatief preferente aandelen in VDD IQware BV. Dit komt overeen met maximaal 17,5% van het totaal geplaatst aandelenkapitaal in VDD IQware BV.

Als houder van de cumulatief prerente aandelen in VDD IQware B.V. heeft VDD Invest BV voorrang op de jaarlijkse winst van VDD IQware BV. Deze voorrang bedraagt op grond van de statuten 8% over het door de investeerders gestorte bedrag.

Bij een volledige plaatsing van alle 480 certificaten van aandelen in VDD Invest B.V. bedraagt de preferentie 8% over € 2.400.000,-.

Aan het uitkeren van dividend zijn geen kosten verbonden.

Download informatie memorandum Download brochure

 

VDD INVEST B.V.

Investeren in VDD Invest is investeren in praktisch toepasbare Artificial Intelligence.

 

Privacywetgeving wordt een steeds belangrijker thema. VDD Invest B.V. investeert in het maken van software, gebaseerd op artificial intelligence, die instanties helpt te voldoen aan deze wetgeving.  Een ogenschijnlijk simpele toepassing is het zorgen dat alle identiteitsbewijzen bij een financiële dienstverlener of accountant dusdanig zijn bewerkt, dat alle privacygevoelige gegevens zijn vervaagd. Dit werk zou men mensenhanden jaren duren! Investeren in VDD Invest is investeren in praktisch toepasbare artificial intelligence. Bekijk de video

VDD Invest investeert in het maken van software, gebaseerd op Artificial Intelligence (AI)

480

Aantal certificaten

8

Rendement

480

Totaal aantal certificaten