Een datalek, een grootschrikbeeld voor bedrijven!

Regelmatig lezen of horen we berichten over datalekken. Een groot schrikbeeld voor bedrijven die honderdduizenden klantdossiers beheren en bewerken. Van financiële- of juridische dienstverlening, tot de gezondheidszorg, onze gegevens zijn kwetsbaar.

VDD Invest investeert in software, gebaseerd op artificial intelligence, die deze organisaties ondersteunen in het correct op orde hebben van alle klantdossiers en de toegang tot die dossiers te bewaken. Vaak heeft een bedrijf een archief met alle klantdossiers dat in ruim 20 tot 30 jaar is opgebouwd. In de begintijd van het digitaliseren van alle papieren dossiers, is de kans aanwezig dat met handmatige werkzaamheden per abuis stukken van de ene klant in het dossier van een andere klant zijn beland.

Nieuwe wetgeving stelt dat een klant zelf (digitaal) toegang moet kunnen hebben tot zijn dossier en dan wil je als organisatie je klant wel een 100% correct dossier tonen online. Om te zorgen dat kleine, maar pijnlijke en kostbare fouten uit het verleden volledig geautomatiseerd kunnen worden gecorrigeerd, investeert VDD Invest in praktisch toepasbare artificial intelligence.

Investeer nu in een gedegen Nederlands software bedrijf

VDD Invest investeert in het maken van software, gebaseerd op Artificial Intelligence (AI)